Inicjatywa uchwałodawcza obywateli

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 14 maja 2019 o 14:29:27. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Wnioski złożone w trybie inicjatywy uchwałodawczej obywateli:

Wniosek nr 1/2019 - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek nr 1/2019 - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
14 maja 2019 o 14:29:27Aktualna wersja
Zawartość
   
<strong>Wnioski złożone w trybie inicjatywy uchwałodawczej obywateli:</strong> <strong>Wnioski złożone w trybie inicjatywy uchwałodawczej obywateli:</strong>

"Wniosek

"Wniosek

 

"Wniosek

"Wniosek

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek-inicjatywa- uchwalodawcza- obywateli-odpady.pdf">Wniosek złożony przez mieszkańców w dniu 25.04.2019 r. </a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek-inicjatywa- uchwalodawcza- obywateli-odpady.pdf">Wniosek złożony przez mieszkańców w dniu 25.04.2019 r. </a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/7b-opinia- bm-ws-projektu- uchwaly-mieszkancow.pdf">Opinia Urzędu Miasta (Burmistrza, Skarbnika i prawników) nt. projektu uchwały</a>
  Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  Projekt uchwały został włączony do porządku obrad VII sesji Rady Miasta w dniu 30.05.2019 r. - uchwała nie została podjęta:
  <ul>
   <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wyniki_glosowania_ 190890-iu-odpady.pdf">Wyniki głosowania </a></li>
  </ul>
 [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna