Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / VII kadencja 2014-2018 / Przedstawiciele Rady Miasta w organach powiatowych

Przedstawiciele Rady Miasta w organach powiatowych

 

– Renata Gabryszuk – Rada Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

– Andrzej Porowski – Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna