Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / VII kadencja 2014-2018 / Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i na posiedzeniach Komisji

Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i na posiedzeniach Komisji

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 26 października 2018 o 12:19:09. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
26 października 2018 o 12:19:09Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-42.pdf">Sesje Rady Miasta </a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-43.pdf">Sesje Rady Miasta </a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <strong>Komisje stałe:</strong> Bez zmian: <strong>Komisje stałe:</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-41.pdf">Komisja Rewizyjna </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-41.pdf">Komisja Rewizyjna </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-37.pdf">Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-37.pdf">Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/kl-32.pdf">Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/kl-32.pdf">Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-36.pdf">Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-36.pdf">Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych </a>
Bez zmian: <strong>Komisje doraźne:</strong> Bez zmian: <strong>Komisje doraźne:</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-31.pdf">Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-31.pdf">Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna </a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna