Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / VII kadencja 2014-2018 / Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i na posiedzeniach Komisji

Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i na posiedzeniach Komisji

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 21 kwietnia 2017 o 08:18:57. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
21 kwietnia 2017 o 08:18:57Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-9.pdf">Sesje Rady Miasta</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-43.pdf">Sesje Rady Miasta </a>
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/kr-7.pdf">Komisja Rewizyjna</a>  
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>Komisje stałe:</strong>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-41.pdf">Komisja Rewizyjna </a>
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/kb-12.pdf">Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-37.pdf">Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji </a>
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/kl-14.pdf">Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/kl-32.pdf">Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska</a>
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/kk-11.pdf">Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-36.pdf">Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych </a>
  Dodano: <strong>Komisje doraźne:</strong>
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-8.pdf">Doraźna Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna </a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 06/listy-obecnosci- radnych-31.pdf">Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna </a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna