Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / VII kadencja 2014-2018 / Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i na posiedzeniach Komisji

Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i na posiedzeniach Komisji

 

Sesje Rady Miasta

 

Komisje stałe:

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji

Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Komisje doraźne:

Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

 

 

 

 

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna