Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / VII kadencja 2014-2018 / Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Podkowa Leśna VII Kadencji

Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Podkowa Leśna VII Kadencji

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 25 października 2017 o 10:53:59. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Interpelacja radnej S. Dąbrówki z dnia 9 grudnia 2014 r.

Interpelacja radnej S. Dąbrówki z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
Zobacz:
Interpelacja
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnej M. Stępki z dnia 8 lutego 2015 r.

Interpelacja radnej M. Stępki z dnia 8 lutego 2015 r.

w sprawie wyjaśnienia możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej
Zobacz:
Interpelacja
Odpowiedź/informacja Burmistrza
Stanowisko WKD dot. interpelacji

Interpelacja radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 17 lutego 2015 r.

Interpelacja radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie możliwości wyciszenia hałasu na ul. Głównej powodowanego ruchem samochodowym na trasie 719, w sprawie wprowadzenia rozwiązań spowolnienia ruchu na ul. Brwinowskiej/Jana Pawła II, w sprawie poprawy czystości w Mieście-Ogrodzie Podkowa Leśna
Zobacz:
Interpelacja
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnego G. Smolińskiego z dnia 2 marca 2015 r.

Zapytanie radnego G. Smolińskiego z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawach różnych
Zobacz:
Zapytanie
Folder zdjęciowy do ww. zapytania

Odpowiedzi na zapytania Burmistrz udzielił na VI sesji Rady w dniu 27 marca 2015 r. /w załączeniu protokół/
Protokół
Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4
Załącznik nr 5  Lista obecności

Interpelacja radnej R. Gabryszuk 16 marca 2015 r.

Interpelacja radnej R. Gabryszuk 16 marca 2015 r.

w sprawie bezpieczeństwa dzieci wracających ze szkoły
Zobacz:
Interpelacja
Odpowiedź Burmistrza
Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.

Interpelacja radnej O. Jarco z dnia 26 marca 2015 r.

Interpelacja radnej O. Jarco z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do lepszego wykorzystania działki obecnie wynajmowanej przez firmę Senmarc znajdującej się na ulicy Jeleniej
Zobacz:
Interpelacja
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia możliwości wdrożenia niektórych elementów „Koncepcji Organizacji Ruchu” wraz z odpowiedzią Burmistrza
Interpelacja Radnego i odpowiedź Burmistrza

Interpelacje radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 12 maja 2015 r.

Interpelacje radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie:
1. terenu zielonego pomiędzy parkingiem na ul. Głównej a posesjami,
2. obchodów 90-lecia Miasta,
3. pojemników na używana odzież na terenie miasta
Interpelacje
Odpowiedź Burmistrza
Uzupełnienie ww. odpowiedzi Burmistrza

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 1 października 2015 r.

Interpelacja radnego G. Smolińskiego z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie informacji na temat zmian adresowych nieruchomości w urzędowej dokumentacji geodezyjnej
Interpelacja
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnej O. Jarco z dnia 21 marca 2016 r.

Interpelacja radnej O. Jarco z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia działki przy ul. Jeleniej
Interpelacja
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 13 lipca 2016 r.

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie przeglądu stanu drzew w pasach drogowych oraz parkingu na terenie Leśnego Parku Miejskiego
Interpelacja
Pisma Burmistrza
Wyciąg z protokołu z XXVIII sesji Rady Miast

Zapytanie radnego W. Żółtowskiego z dnia 6 października 2016 r.

Zapytanie radnego W. Żółtowskiego z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie wyliczeń rocznych kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej pod kątem założeń reformy oświatowej
Zapytanie
Załącznik
Odpowiedź Burmistrza – pismo 1

Odpowiedź Burmistrz – pismo 2 i załącznik

Zapytanie radnego G. Smolińskiego z dnia 18 listopada 2016 r.

Zapytanie radnego G. Smolińskiego z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie zorganizowania lodowiska
Zapytanie

Burmistrz udzielił ustnej odpowiedzi na XXX sesji Rady Miasta w dniu 22.11.2016 r.

Zapytanie radnej O. Jarco z dnia 21 listopada 2016 r.

Zapytanie radnej O. Jarco z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie koncepcji zorganizowania zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej
Zapytanie

Burmistrz udzielił ustnej odpowiedzi na XXX sesji Rady Miasta w dniu 22.11.2016 r.

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 7 lutego 2017 r.

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 7 lutego 2017 r.

(data złożenia: 4 kwietnia 2017 r.) w sprawie kosztów przygotowania budżetu partycypacyjnego oraz analizy oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych miasta
Interpelacja

Odpowiedź Burmistrza

Uzupełnienie odpowiedzi Burmistrza

Zapytanie radnego M. Kalińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Zapytanie radnego M. Kalińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie przebudowy dróg
Zapytanie

Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 8 maja 2017 r.

Interpelacja radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie wysypywania destruktu asfaltowego na drogi w mieście
Interpelacja

Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnego M. Kalińskiego z dnia 3 lipca 2017 r.

Interpelacja radnego M. Kalińskiego z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23
Interpelacja radnego
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 18 września 2017 r.

Zapytanie radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie willi Jókawa
Zapytanie radnej
Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 28 września 2017 r.

Interpelacja radnego Z. Habierskiego z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta na okoliczność stanu zagrożenia związanego z zatruciem wody w wodociągu miejskim
Interpelacja radnego
Odpowiedź Burmistrza

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
25 października 2017 o 10:53:59Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej Bez zmian: w sprawie miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
Bez zmian: Zobacz: Bez zmian: Zobacz:
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 1/interpelacja_ s_dabrowka_dot_ parkingu.pdf" >Interpelacja</a>  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 1/interpelacja_ s_dabrowka_dot_ parkingu.pdf" >Interpelacja Radnej</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 1//odp_bm.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 1//odp_bm.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie wyjaśnienia możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej Bez zmian: w sprawie wyjaśnienia możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej
Bez zmian: Zobacz: Bez zmian: Zobacz:
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/2_m_stepka/ m_stepka_interpelacja_ws_ wkd.pdf">Interpelacja</a>  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/2_m_stepka/ m_stepka_interpelacja_ws_ wkd.pdf">Interpelacja Radnej</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/2_m_stepka/ /odp_info_bm_ 16_02_2015.pdf" >Odpowiedź/informacja Burmistrza</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/2_m_stepka/ /odp_info_bm_ 16_02_2015.pdf" >Odpowiedź/informacja Burmistrza</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/2_m_stepka/ //stanowisko_ wkd_dot_interpelacji_ radnej_m_stepki.pdf">Stanowisko WKD dot. interpelacji</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/2_m_stepka/ //stanowisko_ wkd_dot_interpelacji_ radnej_m_stepki.pdf">Stanowisko WKD dot. interpelacji</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Dodano:

"Trzy

"Trzy

  Dodano: w sprawach:
Skasowano: w sprawie możliwości wyciszenia hałasu na ul. Głównej powodowanego ruchem samochodowym na trasie 719, w sprawie wprowadzenia rozwiązań spowolnienia ruchu na ul. Brwinowskiej/Jana Pawła II, w sprawie poprawy czystości w Mieście-Ogrodzie Podkowa Leśna  Dodano: - możliwości wyciszenia hałasu na ul. Głównej powodowanego ruchem samochodowym na trasie 719,
  Dodano: - w sprawie wprowadzenia rozwiązań spowolnienia ruchu na ul. Brwinowskiej/Jana Pawła II,
  Dodano: - w sprawie poprawy czystości w Mieście-Ogrodzie Podkowa Leśna
Bez zmian: Zobacz: Bez zmian: Zobacz:
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 3_k_tuszynska_ niezgoda/interpelacje_radnej_ tuszynskiej_17_ 02_2015.pdf" >Interpelacja</a>  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 3_k_tuszynska_ niezgoda/interpelacje_radnej_ tuszynskiej_17_ 02_2015.pdf" >Interpelacje Radnej</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 3_k_tuszynska_ niezgoda//odp_ bm_na_interpelacje_ z_17_02_2015.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 3_k_tuszynska_ niezgoda//odp_ bm_na_interpelacje_ z_17_02_2015.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zapytanie

"Zapytanie

 Bez zmian:

"Zapytanie

"Zapytanie

Bez zmian: w sprawach różnych Bez zmian: w sprawach różnych
Bez zmian: Zobacz: Bez zmian: Zobacz:
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 4_zapytanie_ radnego_smolinskiego_02_03_ 2015//zapytanie_radnego02_ 03_2015.pdf"> Zapytanie</a>  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 4_zapytanie_ radnego_smolinskiego_02_03_ 2015//zapytanie_radnego02_ 03_2015.pdf">Zapytanie RAdnego</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 4_zapytanie_ radnego_g_gmolinskiego_02_ 03_2015///zdjecia_ do_zapytania_ radnego_02_03_ 2015.zip">Folder zdjęciowy do ww. zapytania Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ 4_zapytanie_ radnego_g_gmolinskiego_02_ 03_2015///zdjecia_ do_zapytania_ radnego_02_03_ 2015.zip">Folder zdjęciowy do ww. zapytania
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: Odpowiedzi na zapytania Burmistrz udzielił na VI sesji Rady w dniu 27 marca 2015 r. /w załączeniu protokół/ Bez zmian: Odpowiedzi na zapytania Burmistrz udzielił na VI sesji Rady w dniu 27 marca 2015 r. /w załączeniu protokół/
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/protokol_ z_6_sesji_27_ 03_2015.pdf" >Protokół</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/protokol_ z_6_sesji_27_ 03_2015.pdf" >Protokół</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_1.pdf" >Załącznik nr 1</a>  <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_2.pdf" >Załącznik nr 2</a>  <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_3.pdf" >Załącznik nr 3</a>  <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_4.pdf" >Załącznik nr 4</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_1.pdf" >Załącznik nr 1</a>  <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_2.pdf" >Załącznik nr 2</a>  <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_3.pdf" >Załącznik nr 3</a>  <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_4.pdf" >Załącznik nr 4</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_5.pdf" >Załącznik nr 5</a>  <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/listy_ob_ sesje/lista_ob_ 6.pdf">Lista obecności</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/6/zal_5.pdf" >Załącznik nr 5</a>  <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ rm/listy_ob_ sesje/lista_ob_ 6.pdf">Lista obecności</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie bezpieczeństwa dzieci wracających ze szkoły Bez zmian: w sprawie bezpieczeństwa dzieci wracających ze szkoły
Bez zmian: Zobacz: Bez zmian: Zobacz:
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ r_gabryszuk_ 16_03_2015/interpelacja_r_ gabryszuk_16_ 03_2015.pdf" >Interpelacja</a>  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ r_gabryszuk_ 16_03_2015/interpelacja_r_ gabryszuk_16_ 03_2015.pdf" >Interpelacja Radnej</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ r_gabryszuk_ 16_03_2015//odp_ bm_na_interpelacje_ z_16_03_2015.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ r_gabryszuk_ 16_03_2015//odp_ bm_na_interpelacje_ z_16_03_2015.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ r_gabryszuk_ 16_03_2015/// odp_kpp_grodzisk_ maz_na_interpelacje_ r_gabryszuk_ z_16_03_2015.pdf">Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. </a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ r_gabryszuk_ 16_03_2015/// odp_kpp_grodzisk_ maz_na_interpelacje_ r_gabryszuk_ z_16_03_2015.pdf">Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie podjęcia działań zmierzających do lepszego wykorzystania działki obecnie wynajmowanej przez firmę Senmarc znajdującej się na ulicy Jeleniej Bez zmian: w sprawie podjęcia działań zmierzających do lepszego wykorzystania działki obecnie wynajmowanej przez firmę Senmarc znajdującej się na ulicy Jeleniej
Bez zmian: Zobacz: Bez zmian: Zobacz:
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/o_jarco_26_ 03_2015/interpelacja_radnej_ jarco_26_03_2015.pdf" >Interpelacja</a>  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/o_jarco_26_ 03_2015/interpelacja_radnej_ jarco_26_03_2015.pdf" >Interpelacja Radnej</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/o_jarco_26_ 03_2015/odp_bm.JPG">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/o_jarco_26_ 03_2015/odp_bm.JPG">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia możliwości wdrożenia niektórych elementów "Koncepcji Organizacji Ruchu" wraz z odpowiedzią Burmistrza Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia możliwości wdrożenia niektórych elementów "Koncepcji Organizacji Ruchu" wraz z odpowiedzią Burmistrza
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ z_habierski_ 17_04_2015/interpelacja_radnego_ z_habierskiego_ i_odp_bm.pdf" >Interpelacja Radnego i odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ z_habierski_ 17_04_2015/interpelacja_radnego_ z_habierskiego_ i_odp_bm.pdf" >Interpelacja Radnego i odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano:

"Interpelacje

"Interpelacje

 Dodano:

"Trzy

"Trzy

Skasowano: w sprawie: Dodano: w sprawach:
Bez zmian: 1. terenu zielonego pomiędzy parkingiem na ul. Głównej a posesjami, Bez zmian: 1. terenu zielonego pomiędzy parkingiem na ul. Głównej a posesjami,
Bez zmian: 2. obchodów 90-lecia Miasta, Bez zmian: 2. obchodów 90-lecia Miasta,
Bez zmian: 3. pojemników na używana odzież na terenie miasta Bez zmian: 3. pojemników na używana odzież na terenie miasta
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ k_tuszynska_ niezgoda_12_05_ 2015/interpelacje_ k_tuszynskiej_ niezgody_12_ 05_2015.pdf"> Interpelacje</a>  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ k_tuszynska_ niezgoda_12_05_ 2015/interpelacje_ k_tuszynskiej_ niezgody_12_ 05_2015.pdf"> Interpelacje Radnej</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ k_tuszynska_ niezgoda_12_05_2015//odp_ bm.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ k_tuszynska_ niezgoda_12_05_2015//odp_ bm.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ //uzupelnienie.pdf" >Uzupełnienie ww. odpowiedzi Burmistrza</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ //uzupelnienie.pdf" >Uzupełnienie ww. odpowiedzi Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie informacji na temat zmian adresowych nieruchomości w urzędowej dokumentacji geodezyjnej Bez zmian: w sprawie informacji na temat zmian adresowych nieruchomości w urzędowej dokumentacji geodezyjnej
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ g_smolinski_ 01_10_2015/interpelacja_gs_ 01_10_2015.pdf" >Interpelacja</a>  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ g_smolinski_ 01_10_2015/interpelacja_gs_ 01_10_2015.pdf" >Interpelacja Radnego</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ g_smolinski_ 01_10_2015/odp_ bm_dla_gs.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/interpelacje/ g_smolinski_ 01_10_2015/odp_ bm_dla_gs.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie przeznaczenia działki przy ul. Jeleniej Bez zmian: w sprawie przeznaczenia działki przy ul. Jeleniej
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- o.-jarco.pdf" >Interpelacja</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- o.-jarco.pdf" >Interpelacja Radnego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- interpelacje.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- interpelacje.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie przeglądu stanu drzew w pasach drogowych oraz parkingu na terenie Leśnego Parku Miejskiego Bez zmian: w sprawie przeglądu stanu drzew w pasach drogowych oraz parkingu na terenie Leśnego Parku Miejskiego
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- radnego-zbigniewa- habierskiego.pdf" >Interpelacja</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- radnego-zbigniewa- habierskiego.pdf" >Interpelacja Radnego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odpowiedz- burmistrza.pdf">Pisma Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odpowiedz- burmistrza.pdf">Pisma Burmistrza</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/wyciag-z- protokolu-z-28- sesji.pdf">Wyciąg z protokołu z XXVIII sesji Rady Miast</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/wyciag-z- protokolu-z-28- sesji.pdf">Wyciąg z protokołu z XXVIII sesji Rady Miast</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Zapytanie

"Zapytanie

 Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Zapytanie

"Zapytanie

Bez zmian: w sprawie wyliczeń rocznych kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej pod kątem założeń reformy oświatowej Bez zmian: w sprawie wyliczeń rocznych kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej pod kątem założeń reformy oświatowej
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/1zapytanie- radnego-wz.pdf" >Zapytanie</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/1zapytanie- radnego-wz.pdf">Zapytanie Radnego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/2zal-do-zapytania- radnego-wz.pdf" >Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/2zal-do-zapytania- radnego-wz.pdf" >Załącznik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/3odpowiedz- burmistrza-na- zapytanie-wz.pdf">Odpowiedź Burmistrza - pismo 1</a></p> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/3odpowiedz- burmistrza-na- zapytanie-wz.pdf">Odpowiedź Burmistrza - pismo 1</a></p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/4-pismo-bm- odp-wz-ref-oswiat- 15.11.2016.pdf">Odpowiedź Burmistrz - pismo 2</a> i <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/5-zal-do- pisma-bm-zap- wz-reforma-oswiatowa.pdf" >załącznik</a> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/4-pismo-bm- odp-wz-ref-oswiat- 15.11.2016.pdf">Odpowiedź Burmistrz - pismo 2</a> i <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/5-zal-do- pisma-bm-zap- wz-reforma-oswiatowa.pdf" >załącznik</a>
Bez zmian: </p> Bez zmian: [/toggle]</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Zapytanie

"Zapytanie

 Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Zapytanie

"Zapytanie

Bez zmian: w sprawie zorganizowania lodowiska Bez zmian: w sprawie zorganizowania lodowiska
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- radnego-gs.pdf" >Zapytanie</a></p>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- radnego-gs.pdf">Zapytanie Radnego</a></p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">Burmistrz udzielił ustnej odpowiedzi na XXX sesji Rady Miasta w dniu 22.11.2016 r. Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">Burmistrz udzielił ustnej odpowiedzi na XXX sesji Rady Miasta w dniu 22.11.2016 r.
Bez zmian: </p> Bez zmian: [/toggle]</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Zapytanie

"Zapytanie

 Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Zapytanie

"Zapytanie

Bez zmian: w sprawie koncepcji zorganizowania zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej Bez zmian: w sprawie koncepcji zorganizowania zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- radnej-oj.pdf" >Zapytanie</a></p>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- radnej-oj.pdf">Zapytanie Radnej</a></p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">Burmistrz udzielił ustnej odpowiedzi na XXX sesji Rady Miasta w dniu 22.11.2016 r. Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">Burmistrz udzielił ustnej odpowiedzi na XXX sesji Rady Miasta w dniu 22.11.2016 r.
Bez zmian: </p> Bez zmian: [/toggle]</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: (data złożenia: 4 kwietnia 2017 r.) w sprawie kosztów przygotowania budżetu partycypacyjnego oraz analizy oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych miasta Bez zmian: (data złożenia: 4 kwietnia 2017 r.) w sprawie kosztów przygotowania budżetu partycypacyjnego oraz analizy oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych miasta
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- radnego-zh.pdf" >Interpelacja</a></p>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- radnego-zh.pdf" >Interpelacja Radnego</a></p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- int-zh.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a></p> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- int-zh.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a></p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/uzupelenie- odp-na-interpelacje-zh.pdf" >Uzupełnienie odpowiedzi Burmistrza</a> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/uzupelenie- odp-na-interpelacje-zh.pdf" >Uzupełnienie odpowiedzi Burmistrza</a>
Bez zmian: </p> Bez zmian: [/toggle]</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Zapytanie

"Zapytanie

 Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Zapytanie

"Zapytanie

Bez zmian: w sprawie przebudowy dróg Bez zmian: w sprawie przebudowy dróg
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- radnego-m.-kalinskiego.pdf" >Zapytanie</a></p>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- radnego-m.-kalinskiego.pdf">Zapytanie Radnej</a></p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- zapytanie-radnego- kalinskiego.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- zapytanie-radnego- kalinskiego.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian: </p> Bez zmian: [/toggle]</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;">

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie wysypywania destruktu asfaltowego na drogi w mieście Bez zmian: w sprawie wysypywania destruktu asfaltowego na drogi w mieście
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interp-ktn.pdf" >Interpelacja </a></p>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interp-ktn.pdf" >Interpelacja Radnej </a></p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- interpelacje- ktn.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- interpelacje- ktn.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian: </p> Bez zmian: [/toggle]</p>
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23 Bez zmian: w sprawie nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- m.-kalinski.pdf" >Interpelacja radnego</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- m.-kalinski.pdf" >Interpelacja Radnego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- interpelacje- mk.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- interpelacje- mk.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zapytanie

"Zapytanie

 Bez zmian:

"Zapytanie

"Zapytanie

Bez zmian: w sprawie willi Jókawa Bez zmian: w sprawie willi Jókawa
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/pismo-przew- klpbios.pdf">Zapytanie radnej </a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/pismo-przew- klpbios.pdf">Zapytanie Radnej </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-dla- ktn.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-dla- ktn.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

 Bez zmian:

"Interpelacja

"Interpelacja

Bez zmian: w sprawie procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta na okoliczność stanu zagrożenia związanego z zatruciem wody w wodociągu miejskim Bez zmian: w sprawie procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta na okoliczność stanu zagrożenia związanego z zatruciem wody w wodociągu miejskim
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- zh-28.09.2017.pdf" >Interpelacja radnego </a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- zh-28.09.2017.pdf" >Interpelacja Radnego </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- int-zh-1.pdf">Odpowiedź Burmistrza </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- int-zh-1.pdf">Odpowiedź Burmistrza </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Zapytanie

"Zapytanie

  Dodano: w sprawie wycinki drzew i krzewów na ul. Kwiatowej
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- gs-09.03.18.pdf">Zapytanie Radnego
  Dodano: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-um-na- zapytanie-gs- 22.03.18.pdf">Odpowiedź
  Dodano: </a>
  Dodano:

"Zapytanie

"Zapytanie

  Dodano: w sprawie wodomierzy oraz rozliczeń za zużycie wody i odbiór ścieków
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- radnego-gs-01.06.2018.pdf">Zapytanie Radnego - 1 </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp.-bm-dla- radnego-gs-12.06.18.pdf">Odpowiedź Burmistrza - 1</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- gs-2-25.06.2018.pdf">Zapytanie Radnego - 2</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/pismo-bm- odp-gs-09.07.18.pdf">Odpowiedź Burmistrza - 2 </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/pismo-bm- dot.-zapytania- gs-01.06.18.pdf">Pismo Burmistrza - 3</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/pismo-radnego- gs-29.08.2018.pdf">Pismo Radnego - 3</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Interpelacja

"Interpelacja

  Dodano: w sprawie inwestycji pn. "Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej - Etap I"
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- radnego-z.-habierskiego.pdf" >Interpelacja Radnego </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp.-na-int- zh.pdf">Odpowiedź Burmistrza </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Zapytanie

"Zapytanie

  Dodano: w sprawie posesji przy ul. Kwiatowej oraz hydrantów, zdrojów ulicznych i pielęgnacji zieleni miejskiej
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- gs-11.06.18.pdf">Zapytanie Radnego </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- zapytanie-gs- 26.06.18.pdf">Odpowiedź Burmistrza </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Interpelacja

"Interpelacja

  Dodano: w sprawie inwestycji przy ul. Jeleniej
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- zh-jelenia.pdf" >Interpelacja Radnego</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- int-zh-03.07.18.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/interpelacja- zh-jelenia-cz-2-uzup-odp- bm.pdf">Pismo Radnego </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- int-zh-2.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Zapytanie

"Zapytanie

  Dodano: dot. spraw sądowych
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- mk-03.10.18.pdf">Zapytanie Radnego </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- zapytanie-mk.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Zapytanie

"Zapytanie

  Dodano: dot. toalety miejskiej przy parkingu Park&amp;Ride
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- mk-17.10.18.pdf">Zapytanie Radnego</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- zapytanie-mk- toaleta.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Zapytanie

"Zapytanie

  Dodano: dot. rejestru wyborców
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/zapytanie- mk-rejestr-wyb.pdf">Zapytanie Radnego</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2015/ 01/odp-bm-na- zapytanie-mk- rejestr-wyborcow.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna