Adresy e-mail Radnych Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 22 kwietnia 2016 o 10:29:42. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Adresy e-mailowe radnych VII kadencji

1. Andrzej Porowski – andrzej.porowski@podkowalesna.pl
2. Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda – katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
3. Olga Jarco – olga.jarco@podkowalesna.pl
4. Emilia Drzewicka – emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
5. Marcin Kaliński – marcin.kalinski@podkowalesna.pl
6. Małgorzata Janus – malgorzata.janus@podkowalesna.pl
7. Joanna Przybysz – joanna.przybysz@podkowalesna.pl
8. Grzegorz Smoliński – grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
9. Zbigniew Habierski – zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
10. Małgorzata Horban – malgorzata.horban@podkowalesna.pl
11. Sylwia Dąbrówka – sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
12. Jarosław Kubicki – jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
13. Renata Gabryszuk – renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
14. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska – malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
15. Wojciech Żółtowski – wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
22 kwietnia 2016 o 10:29:42Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Adresy e-mailowe Radnych Miasta  Dodano: Adresy e-mail Radnych Miasta
Zawartość
Bez zmian: Adresy e-mailowe radnych VII kadencji Bez zmian: Adresy e-mailowe radnych VII kadencji
Bez zmian: 1. Andrzej Porowski - andrzej.porowski@podkowalesna.pl Bez zmian: 1. Andrzej Porowski - andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Bez zmian: 2. Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda - katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl Bez zmian: 2. Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda - katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Bez zmian: 3. Olga Jarco - olga.jarco@podkowalesna.pl Bez zmian: 3. Olga Jarco - olga.jarco@podkowalesna.pl
Bez zmian: 4. Emilia Drzewicka - emilia.drzewicka@podkowalesna.pl Bez zmian: 4. Emilia Drzewicka - emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Bez zmian: 5. Marcin Kaliński - marcin.kalinski@podkowalesna.pl Bez zmian: 5. Marcin Kaliński - marcin.kalinski@podkowalesna.pl
Bez zmian: 6. Małgorzata Janus - malgorzata.janus@podkowalesna.pl Bez zmian: 6. Małgorzata Janus - malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Bez zmian: 7. Joanna Przybysz - joanna.przybysz@podkowalesna.pl Bez zmian: 7. Joanna Przybysz - joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Bez zmian: 8. Grzegorz Smoliński - grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl Bez zmian: 8. Grzegorz Smoliński - grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Bez zmian: 9. Zbigniew Habierski - zbigniew.habierski@podkowalesna.pl Bez zmian: 9. Zbigniew Habierski - zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Bez zmian: 10. Małgorzata Horban - malgorzata.horban@podkowalesna.pl Bez zmian: 10. Małgorzata Horban - malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Bez zmian: 11. Sylwia Dąbrówka - sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl Bez zmian: 11. Sylwia Dąbrówka - sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Bez zmian: 12. Jarosław Kubicki - jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl Bez zmian: 12. Jarosław Kubicki - jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Bez zmian: 13. Renata Gabryszuk - renata.gabryszuk@podkowalesna.pl Bez zmian: 13. Renata Gabryszuk - renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Skasowano: 14. Małgorzata Łaskarzewska- Średzińska - malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl  Dodano: 14. Małgorzata Łaskarzewska - malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Bez zmian: 15. Wojciech Żółtowski - wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl Bez zmian: 15. Wojciech Żółtowski - wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna