VII kadencja 2014-2018

Nazwa Utworzone
Plany pracy Komisji Rady Miasta na 2018 rok 315 2018-05-11
Doraźna Komisja do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym 679 2017-03-31
Plany pracy Komisji Rady Miasta na 2017 rok 1099 2017-01-03
Uchwały w sprawie powołania komisji i składów osobowych komisji 992 2016-11-24
Plany pracy Komisji Rady Miasta 966 2016-10-20
Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i na posiedzeniach Komisji 17679 2016-06-17
Doraźna Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna 2592 2016-06-02
XXI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 9 kwietnia 2016 r. 442 2016-04-01
Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta 1113 2016-01-29
Plany prac Komisji Rady Miasta na 2016 rok 1302 2016-01-28
Plany prac Komisji Rady Miasta na 2015 rok 639 2015-02-26
Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta VII kadencji 5628 2015-01-27
Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Podkowa Leśna VII Kadencji 6137 2015-01-12
Protokoły z sesji Rady Miasta VII kadencji 8618 2014-12-31
Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 3967 2014-12-10
Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji 4944 2014-12-10
Komisja Rewizyjna 4895 2014-12-10
Dyżury Radnych 20806 2014-12-08
Sesje Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji – terminy i programy sesji 10898 2014-12-01
Adresy e-mail Radnych Miasta 1804 2014-11-28
Skład Rady Miasta VII kadencji 2578 2014-11-28
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 3408 2013-12-10
Przedstawiciele Rady Miasta w organach powiatowych 1715 2012-02-14
MENU

BIP – Podkowa Leśna