Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / VI kadencja 2010-2014 / Skład Rady Miasta VI Kadencji i Oświadczenia Majątkowe

Skład Rady Miasta VI Kadencji i Oświadczenia Majątkowe

Paweł Siedlecki Okręg nr 1

Paweł Siedlecki Okręg nr 1

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Wyjaśnienie do oświadczenia za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe radnego za 2011 rok
Wyjaśnienie  –  do oświadczenia radnego za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Anna Dobrzyńska-Foss Okręg nr 2

Anna Dobrzyńska-Foss Okręg nr 2

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Wyjaśnienie do oświadczenia za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe radnej za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Jarosław Chrzanowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta Okręg nr 3

Jarosław Chrzanowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta Okręg nr 3

Maria Konopka-Wichrowska Okręg nr 4

Maria Konopka-Wichrowska Okręg nr 4

Helena Skowron Okręg nr 5

Helena Skowron Okręg nr 5

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Wyjaśnienie do oświadczenia za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe radnej za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Adam Krupa Okręg nr 6

Adam Krupa Okręg nr 6

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe radnego za 2011 rok
Wyjaśnienie  do oświadczenia radnego za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2013 rok
Wyjaśnienie  do oświadczenia majątkowe radnego za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Bogusław Jestadt Okręg nr 7

Bogusław Jestadt Okręg nr 7

Grzegorz Smoliński Okręg nr 8

Grzegorz Smoliński Okręg nr 8

Maciej Foks Okręg nr 9

Maciej Foks Okręg nr 9

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe radnego za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2013 rok
Wyjaśnienie  do oświadczenia majątkowego radnego za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Agnieszka Świderska Okręg nr 10

Agnieszka Świderska Okręg nr 10

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Załącznik do w/w oświadczenia – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Wyjaśnienie do oświadczenia za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie radnej za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2013 rok
Wyjaśnienie  do oświadczenia majątkowego radnej za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Anna Łukasiewicz Okręg nr 11

Anna Łukasiewicz Okręg nr 11

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Wyjaśnienie do oświadczenia za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe radnej za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Jarosław Kubicki Okręg 12

Jarosław Kubicki Okręg 12

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe radnego za 2011 rok
Wyjaśnienie  do oświadczenia radnego za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Jachimski Zbigniew Okręg nr 13

Jachimski Zbigniew Okręg nr 13

Zbigniew Bojanowicz Okręg nr 14

Zbigniew Bojanowicz Okręg nr 14

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe radnego za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnego za 2013 rok
Wyjaśnienie  do świadczenia majątkowe radnego za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Alina Stencka - przewodnicząca Rady Miasta Okręg nr 15

Alina Stencka - przewodnicząca Rady Miasta Okręg nr 15

Pierwsze oświadczenie majątkowe – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok – ZARCHIWIZOWANO
Oświadczenie majątkowe radnej za 2011 rok
Wyjaśnienie  do świadczenia radnej za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe radnej za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe dwa m-ce przed upływem kadencji rady

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna