Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / IV kadencja 2002-2006 / Komisje Stałe Rady / Komisja Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Komisja została rozwiązana 27 maja 2004 r. IV Kadencji

Komisja Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Komisja została rozwiązana 27 maja 2004 r. IV Kadencji

Skład Komisji Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.

Skład Komisji Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.

Przewodniczący
Jerzy Grużewski

Członkowie:
Garard Jaryczewski
Włodzimierz Sobociński

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna