Inne

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 10 kwietnia 2019 o 12:42:23. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Uwarunkowania prawno-organizacyjne realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Uwarunkowania prawno-organizacyjne realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Prezentacja propozycji zmian w Studium Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Prezentacja propozycji zmian w Studium Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
10 kwietnia 2019 o 12:42:23Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:

"Uwarunkowania

"Uwarunkowania

 Bez zmian:

"Uwarunkowania

"Uwarunkowania

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/2018_02_28_ analiza-uwarunkowan-prawno- organizacyjnych- ppp-w-pl.pdf">Analiza Uwarunkowań Prawno Organizacyjnych PPP w Polsce</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/2018_02_28_ analiza-uwarunkowan-prawno- organizacyjnych- ppp-w-pl.pdf">Analiza Uwarunkowań Prawno Organizacyjnych PPP w Polsce</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/2018_02_28_ podsumowanie.pdf" >Podsumowanie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/2018_02_28_ podsumowanie.pdf" >Podsumowanie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/2019_03_11_ spotkanie-z-mieszkancami.pdf">Spotkanie z mieszkańcami</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/2019_03_11_ spotkanie-z-mieszkancami.pdf">Spotkanie z mieszkańcami</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Dokumentacje,

"Dokumentacje,

 Bez zmian:

"Dokumentacje,

"Dokumentacje,

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/koncepcja- odwodnienia-miasta-podkowa- lesna.pdf">Koncepcja Odwodnienia miasta Podkowa Leśna</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/wnioski-do- koncepcji-odwodnienia-miasta- xii-2005.pdf">WNIOSKI do koncepcji odwodnienia Miasta XII-2005</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/badania-geologiczne- zbiornika-w-parku- 2009.pdf">Badania geologiczne zbiornika w Parku 2009</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/analiza-funkcjonowania- i-rozwoju-systemu- odprowadzania- i-ret.pdf">ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU ODPROWADZANIA I RET</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/operat-hydrologiczny- dla-rzeki-niwki.pdf">operat hydrologiczny dla rzeki Niwki</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/raport-oddzialywania- na-srodowisko.pdf">raport oddzialywania na srodowisko</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/racjonalna- gospodarka-wodami-opadowymi- i-powierzchniowymi-na-terenie- podkowy-lesnej- i-okolic-2011.pdf">Racjonalna Gospodarka Wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie Podkowy Leśnej i okolic 2011</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/koncepcja- pl-organ-ruchu-czesc-1-i- 2-25-02-2009.pdf">Koncepcja PL ORGAN RUCHU - CZESC 1 i 2 25 02 2009</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/drogi-w-podkowie- lesnej-2015.pdf">Drogi w Podkowie Leśnej 2015r</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/drogi-w-podkowie- lesnej-2015.pdf">Drogi w Podkowie Leśnej 2015r</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/nawierzchnie.pdf" >Nawierzchnie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/nawierzchnie.pdf" >Nawierzchnie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/pomniki-przyrody- w-podkowie-lesnej-lipiec- 2015.pdf">Pomniki przyrody w Podkowie-Leśnej 2015r</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/pomniki-przyrody- w-podkowie-lesnej-lipiec- 2015.pdf">Pomniki przyrody w Podkowie-Leśnej 2015r</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/propozycje- zmian-w-systemie- gospodarowania- odpadami-komunalnymi-maj- 2015.pdf">Propozycje zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 2015r</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/propozycje- zmian-w-systemie- gospodarowania- odpadami-komunalnymi-maj- 2015.pdf">Propozycje zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 2015r</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/regulacja- stanow-prawnych- drog.pdf">Regulacja stanów prawnych dróg</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/regulacja- stanow-prawnych- drog.pdf">Regulacja stanów prawnych dróg</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/powiat-27.04.2017.pdf">Analiza stanu prawnego dróg w Podkowie Leśnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/powiat-27.04.2017.pdf">Analiza stanu prawnego dróg w Podkowie Leśnej</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/sim-pl-prezentacja.pdf">System Informacji Miejskiej - Prezentacja</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/sim-pl-prezentacja.pdf">System Informacji Miejskiej - Prezentacja</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/spp-opracowanie- wewnetrzne-2016.pdf">SPP Opracowanie wewnętrzne 2016r</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/spp-opracowanie- wewnetrzne-2016.pdf">SPP Opracowanie wewnętrzne 2016r</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/studium-wykonalnosci- podkowa-lesna.pdf">Strefa Płatnego Parkowania – studium wykonalności</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/studium-wykonalnosci- podkowa-lesna.pdf">Strefa Płatnego Parkowania – studium wykonalności</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/wizualizacja_ -budzetu_miasta_na-2015_z_ autopoprawka_ bm.pdf">Wizualizacja budżetu miasta na 2015r z autopoprawka Burmistrza Miasta</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/wizualizacja_ -budzetu_miasta_na-2015_z_ autopoprawka_ bm.pdf">Wizualizacja budżetu miasta na 2015r z autopoprawka Burmistrza Miasta</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/zapory-wkd.pdf">Zapory Warszawskiej Kolei Dojazdowej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/zapory-wkd.pdf">Zapory Warszawskiej Kolei Dojazdowej</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/system-roweru- miejskiego-na- terenie-gmin- zachodniego-mazowsza.pdf">System roweru miejskiego na terenie gmin zachodniego Mazowsza</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/rozwoj-sciezek- rowerowych-na- terenie-podkowy- lesnej-i-w-okolicach.pdf">Rozwój ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej i w okolicach</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/drogi-w-podkowie- sesja-rady-powiatu- 27.04.2017.pdf">Drogi w Podkowie - sesja Rady Powiatu 27.04.2017</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/spotkanie- 26-wrzesnia-prezentacja.pdf">spotkanie 26 września prezentacja</a>
  Dodano:
  Dodano: <a href="https:/ /youtu.be/cE0WF5Nlvz4">nagranie z sesji 27.06.2019 r dotyczące historii budowy stawu w Podkowie Leśnej</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/smart-city- pkn-15.03.2019.pdf">smart city PKN 15.03.2019</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

"

 Bez zmian:

"

"

  Dodano:

"Koncepcja

"Koncepcja

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/tekst.pdf">Koncepcja -tekst</a>
  Dodano:
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/rys2_historia.tif"><img class="alignnone size-medium wp-image-21499" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/04/ rys2_historia.tif" alt="" width="1" height="1" /></a> <img class="alignnone size-medium wp-image-21500" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/04/ rys4_analiza2.tif" alt="" width="1" height="1" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-21501" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/04/ rys6_podstawowy.tif" alt="" width="1" height="1" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-21502" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/04/ rys7_rejony_przekszt.tif" alt="" width="1" height="1" />
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/studium-uwarunkowan- i-kierunkow-zagospodarowania- przestrzennego.pdf">Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/studium-uwarunkowan- i-kierunkow-zagospodarowania- przestrzennego.pdf">Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/parametry- i-wskazniki-zabudowy.pdf">Parametry, wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/parametry- i-wskazniki-zabudowy.pdf">Parametry, wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

"

 Bez zmian:

"

"

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/etzt-wrzesien- 2016.pdf">Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września 2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/etzt-wrzesien- 2016.pdf">Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września 2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/park-wegierski- tup.pdf">Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/park-wegierski- tup.pdf">Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/sprawozdanie- ocena-zasobow- ops-za-2018.pdf">Ocena zasobów pomocy społecznej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/sprawozdanie- ocena-zasobow- ops-za-2018.pdf">Ocena zasobów pomocy społecznej</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/uop-park- miejski-19.04.17.pdf">Plany inwestycyjne w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/uop-park- miejski-19.04.17.pdf">Plany inwestycyjne w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/raport-o- oswiacie-kwiecien- 2019.pdf">Raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/raport-o- oswiacie-kwiecien- 2019.pdf">Raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/v-europejski- kongres-samorzadow- prezentacja.pdf">V europejski Kongres Samorządów - prezentacja</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/stan-bezpieczenstwa- w-podkowie-lesnej- 2015r.pdf">stan bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej 2015r</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/podkowa-transekty- opis-badania.pdf">Opis pomiarów transektowych pyłu zawieszonego PM10 26.01.2019 r.</a>
  Dodano: link <a href="http:// arturtusinski-podkowa.pl/ wp-content/uploads/2019/02/ Podkowa-Le%C5%9Bna.html">do map z wizualizacją pomiarów transektowych wykananych 26.01.2019 r.</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/analiza-podkowa_ kjr_rs_final.pdf">Analiza chemiczna powietrza luty 2019</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/program-prac- monitoring-wod- podziemnych.pdf">Program prac - monitoring wód podziemnych dla Podkowy Leśnej_2019</a>
  Dodano:
  Dodano:

"

"

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/inwentaryzacja- drzewostanu-w- parku-miejskim2005r.pdf" >inwentaryzacja drzewostanu w Parku Miejskim2005r</a>
  Dodano:
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/ocena-potrzeb- i-mozliwosci- zasilania-stawu_ 2006.pdf">Ocena potrzeb i możliwości zasilania stawu_2006</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/mapa_der_ 2213_09_stan- archiwalny-park- miejski.pdf"> Mapa_DER_2213_09_stan archiwalny Park Miejski</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/plan-zagospodarowania- zbiornika-na- niwce-2010.pdf">Plan zagospodarowania zbiornika na Niwce 2010</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/park-proj- rewitalizacji- prezentacja- cl-styczen-2011.pdf">Park proj rewitalizacji - prezentacja CL styczeń 2011</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/projekt-koncepcyjny- przebudowy-istniejacego-stawu- na-terenie-lesnego-parku- miejskiego.pdf">Projekt koncepcyjny przebudowy istniejącego stawu na terenie leśnego parku miejskiego</a>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/opis.pdf">opis</a> do koncepcji przebudowy stawu</li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/pozwolenie- wodnoprawne-wp- decyzja-06.2018.pdf">pozwolenie wodnoprawne WP decyzja 06.2018</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/dom-wokol- drzewa-przedszkole- ekologiczne.pdf">Dom Wokół Drzewa przedszkole ekologiczne</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/pozwolenie- wodnoprawne-wp- decyzja-maj- 2019.pdf">pozwolenie wodnoprawne WP decyzja maj 2019</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna