Inne

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 10 kwietnia 2019 o 12:42:23. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Uwarunkowania prawno-organizacyjne realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Uwarunkowania prawno-organizacyjne realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Prezentacja propozycji zmian w Studium Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Prezentacja propozycji zmian w Studium Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 10 kwietnia 2019 o 12:42:23, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna