Inne

Uwarunkowania prawno-organizacyjne realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Uwarunkowania prawno-organizacyjne realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Dokumentacje, prezentacje oraz opracowania dotyczące infrastruktury drogowej w Podkowie Leśnej

Dokumentacje, prezentacje oraz opracowania dotyczące infrastruktury drogowej w Podkowie Leśnej

Prezentacja propozycji zmian w Studium Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Prezentacja propozycji zmian w Studium Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Koncepcja zagospodarowania centrum Miasta-Ogrodu autorstwa arch P. Sudry listopad 2009

Koncepcja zagospodarowania centrum Miasta-Ogrodu autorstwa arch P. Sudry listopad 2009

Koncepcja -tekst

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Parametry, wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna