Informacja o mieście

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 15 stycznia 2016 o 09:47:29. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Informacja o mieście

Podkowa Leśna obejmuje obszar 1010 ha, została założona w 1925 roku, a prawa miejskie uzyskała w 1969 roku.
Kamieniem węgielnym miasta jest figura Matki Boskiej wzniesiona na skwerze ks. B. Kolasińskiego.
Podkowa Leśna znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a jej układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń są wpisane do rejestru zabytków. W jej granicach administracyjnych znajdują się trzy rezerwaty przyrody:
– “Parów Sójek”
– “Zaborów” im. W. Tyrakowskiego
– Rezerwat im. B. Hryniewieckiego oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej”.
Herbem miasta jest rysunek podkowy w kolorze białym (odpowiadającym srebru), w którą wpisany jest świerk w kolorze zieleni chromowej na tarczy w kolorze cynobrowej czerwieni.
Siedzibą władz samorządowych jest Urząd Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2003 r.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2003 r.

Podkowa Leśna liczy 3 710 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 977 kobiet,
– 1 733 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 października 2007 roku

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 października 2007 roku

Podkowa Leśna liczy 3 732 stałych mieszkańców, w tym:

– 1 985 kobiet,
– 1 747 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 października 2013 r.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 października 2013 r.

Podkowa Leśna liczy 3 741 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 989 kobiet,
– 1 752 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2014 r.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2014 r.

Podkowa Leśna liczy 3 705 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 974 kobiet,
– 1 731 mężczyzn.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2015 r.

Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2015 r.

Podkowa Leśna liczy 3 701 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 974 kobiet,
– 1 727 mężczyzn.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
15 stycznia 2016 o 09:47:29Aktualna wersja
Zawartość
<h2 class="tytul">Informacja o mieście</h2> <h2 class="tytul">Informacja o mieście</h2>
<div>Podkowa Leśna obejmuje obszar 1010 ha, została założona w 1925 roku, a prawa miejskie uzyskała w 1969 roku.</div> <div>Podkowa Leśna obejmuje obszar 1010 ha, została założona w 1925 roku, a prawa miejskie uzyskała w 1969 roku.</div>
<div></div> <div></div>
<div>Kamieniem węgielnym miasta jest figura Matki Boskiej wzniesiona na skwerze ks. B. Kolasińskiego.</div> <div>Kamieniem węgielnym miasta jest figura Matki Boskiej wzniesiona na skwerze ks. B. Kolasińskiego.</div>
<div></div> <div></div>
<div>Podkowa Leśna znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a jej układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń są wpisane do rejestru zabytków. W jej granicach administracyjnych znajdują się trzy rezerwaty przyrody: <div>Podkowa Leśna znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a jej układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń są wpisane do rejestru zabytków. W jej granicach administracyjnych znajdują się trzy rezerwaty przyrody:
- "Parów Sójek"  - "Parów Sójek",
- "Zaborów" im. W. Tyrakowskiego  - "Zaborów" im. W. Tyrakowskiego,
- Rezerwat im. B. Hryniewieckiego oraz zespół przyrodniczo- krajobrazowy "Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej".</div> - Rezerwat im. B. Hryniewieckiego oraz zespół przyrodniczo- krajobrazowy "Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej".</div>
<div></div> <div></div>
<div>Herbem miasta jest rysunek podkowy w kolorze białym (odpowiadającym srebru), w którą wpisany jest świerk w kolorze zieleni chromowej na tarczy w kolorze cynobrowej czerwieni.</div> <div>Herbem miasta jest rysunek podkowy w kolorze białym (odpowiadającym srebru), w którą wpisany jest świerk w kolorze zieleni chromowej na tarczy w kolorze cynobrowej czerwieni.</div>
<div></div> <div></div>
<div>Siedzibą władz samorządowych jest Urząd Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.</div> <div>Siedzibą władz samorządowych jest Urząd Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.</div>
<div></div> <div></div>
<div>

"Liczba

"Liczba

 <div>

"Liczba

"Liczba

Podkowa Leśna liczy 3 710 stałych mieszkańców, w tym: Podkowa Leśna liczy 3 710 stałych mieszkańców, w tym:
- 1 977 kobiet, - 1 977 kobiet,
- 1 733 mężczyzn. - 1 733 mężczyzn.
</div> [/toggle]</div>
<div> <div>

"

"

 

"

"

Podkowa Leśna liczy 3 732 stałych mieszkańców, w tym: Podkowa Leśna liczy 3 732 stałych mieszkańców, w tym:
<div id="tekst">- 1 985 kobiet,</div> <div id="tekst">- 1 985 kobiet,</div>
<div>- 1 747 mężczyzn.</div> <div>- 1 747 mężczyzn.</div>
 [/toggle]
</div> </div>
<div>

"Liczba

"Liczba

 <div>

"Liczba

"Liczba

Podkowa Leśna liczy 3 741 stałych mieszkańców, w tym: Podkowa Leśna liczy 3 741 stałych mieszkańców, w tym:
- 1 989 kobiet, - 1 989 kobiet,
- 1 752 mężczyzn. - 1 752 mężczyzn.
</div> [/toggle]</div>
<div></div> <div></div>
<div> <div>
<div>

"Liczba

"Liczba

 <div>

"Liczba

"Liczba

Podkowa Leśna liczy 3 705 stałych mieszkańców, w tym: Podkowa Leśna liczy 3 705 stałych mieszkańców, w tym:
- 1 974 kobiet, - 1 974 kobiet,
- 1 731 mężczyzn. - 1 731 mężczyzn.
</div> [/toggle]</div>
<div></div> <div></div>
<div>

"Liczba

"Liczba

 <div>

"Liczba

"Liczba

Podkowa Leśna liczy 3 701 stałych mieszkańców, w tym: Podkowa Leśna liczy 3 701 stałych mieszkańców, w tym:
- 1 974 kobiet, - 1 974 kobiet,
- 1 727 mężczyzn. - 1 727 mężczyzn.
   </div>
  <div>

"Liczba

"Liczba

  Podkowa Leśna liczy 3 687 stałych mieszkańców, w tym:
  - 1 957 kobiet,
  - 1 730 mężczyzn.
   </div>
  <div>

"Liczba

"Liczba

  Podkowa Leśna liczy 3 686 stałych mieszkańców, w tym:
  - 1 948 kobiet,
  - 1 738 mężczyzn.
   </div>
  <div>

"Liczba

"Liczba

  Podkowa Leśna liczy 3 669 stałych mieszkańców, w tym:
  - 1 936 kobiet,
  - 1 733 mężczyzn.
</div> [/toggle]</div>
</div> </div>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna