Biuletyn Informacji Publicznej / Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 13 marca 2019 o 12:36:45. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Burmistrz – kontakt, godziny przyjmowania, zadania

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna kadencji 2014-2018 – Artur Tusiński

Burmistrz przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41:

  •  w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
  • w sprawach skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.12.00-18.00.

Tel. 22 759-21-01, e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl

Kompetencje Burmistrza Miasta

Kompetencje Burmistrza Miasta

według ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm):

I. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ustawy).

II. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swego zastępcę w drodze zarządzenia (art. 26 a ust. 1 ustawy).

III. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, o treści zawartej w ustawie (art. 29 a).

IV. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 ust. 1 ustawy).

V. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności (art. 30 ust. 2):

1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
5. wykonywanie budżetu,
6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30 ustawy),
7. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (art. 31 ustawy),
8. jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ustawy),
9. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy. Burmistrz może upoważnić swojego zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu (art. 39 ustawy).

Ostatnia zmiana: 2019/03/13 - 12:37

 

Burmistrz kadencji 2018-2023 Burmistrz kadencji 2014-2018 Burmistrz Kadencji 2010-2014

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
13 marca 2019 o 12:36:45Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <strong>Burmistrz - kontakt, godziny przyjmowania, zadania</strong> Bez zmian: <strong>Burmistrz - kontakt, godziny przyjmowania, zadania</strong>
Skasowano: <div id="tekst"><strong> Burmistrz</strong> <strong>Miasta Podkowa Leśna kadencji 2014-2018 - </strong><b>Artur Tusiński</b></div>  Dodano: <div id="tekst"><strong> Burmistrz</strong> <strong>Miasta Podkowa Leśna kadencji 2018-2023 - </strong><b>Artur Tusiński</b></div>
Bez zmian: <div> Bez zmian: <div>
Bez zmian: <strong>Burmistrz przyjmuje interesantów</strong> w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41: Bez zmian: <strong>Burmistrz przyjmuje interesantów</strong> w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li> <strong>w sprawach ogólnych</strong> - codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,</li> Bez zmian: <li> <strong>w sprawach ogólnych</strong> - codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,</li>
Bez zmian: <li><strong>w sprawach skarg i wniosków</strong> - w poniedziałki w godz.12.00-18.00.</li> Bez zmian: <li><strong>w sprawach skarg i wniosków</strong> - w poniedziałki w godz.12.00-18.00.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Tel. 22 759-21-01, e-mail: <a href="mailto: burmistrz@podkowalesna.pl" >burmistrz@podkowalesna.pl</a> Bez zmian: Tel. 22 759-21-01, e-mail: <a href="mailto: burmistrz@podkowalesna.pl" >burmistrz@podkowalesna.pl</a>
Bez zmian:

"Kompetencje

"Kompetencje

w<em>edług ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm):</em>
 Bez zmian:

"Kompetencje

"Kompetencje

w<em>edług ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm):</em>
Bez zmian: I. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ustawy). Bez zmian: I. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ustawy).
Bez zmian: II. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swego zastępcę w drodze zarządzenia (art. 26 a ust. 1 ustawy). Bez zmian: II. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swego zastępcę w drodze zarządzenia (art. 26 a ust. 1 ustawy).
Bez zmian: III. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, o treści zawartej w ustawie (art. 29 a). Bez zmian: III. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, o treści zawartej w ustawie (art. 29 a).
Bez zmian: IV. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 ust. 1 ustawy). Bez zmian: IV. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 ust. 1 ustawy).
Bez zmian: V. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności (art. 30 ust. 2): Bez zmian: V. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności (art. 30 ust. 2):
Bez zmian: 1. przygotowywanie projektów uchwał rady, Bez zmian: 1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
Bez zmian: 2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Bez zmian: 2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
Bez zmian: 3. określanie sposobu wykonywania uchwał, Bez zmian: 3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
Bez zmian: 4. gospodarowanie mieniem komunalnym, Bez zmian: 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
Bez zmian: 5. wykonywanie budżetu, Bez zmian: 5. wykonywanie budżetu,
Bez zmian: 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30 ustawy), Bez zmian: 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30 ustawy),
Bez zmian: 7. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (art. 31 ustawy), Bez zmian: 7. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (art. 31 ustawy),
Bez zmian: 8. jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ustawy), Bez zmian: 8. jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ustawy),
Bez zmian: 9. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy. Burmistrz może upoważnić swojego zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu (art. 39 ustawy). Bez zmian: 9. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy. Burmistrz może upoważnić swojego zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu (art. 39 ustawy).
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2019/03/13 - 12:37</em></p> Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2019/03/13 - 12:37</em></p>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: Burmistrz kadencji 2018-2023 Bez zmian: Burmistrz kadencji 2018-2023
Bez zmian: Burmistrz kadencji 2014-2018 Bez zmian: Burmistrz kadencji 2014-2018
Bez zmian: Burmistrz Kadencji 2010-2014 Bez zmian: Burmistrz Kadencji 2010-2014
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna