Centralny Rejestr Umów – Lipiec 2019r.

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 27 sierpnia 2019 o 09:17:10. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Data zawarcia umowy Numer umowy Nazwa oferenta/usługodawcy Przedmiot umowy Wartość zamówienia brutto
30.07.2019 205.40002.2019 AQUA METER Józwef Gładkowski zakup wodomierzy 1 254,60 zł
24.07.2019 204.92695.2019 Banery Grodzisk zakup 4 sztuk banerów 369,00 zł
24.07.2019 203.92695.2019 KONCEPT Dariusz Warowicki wykonanie reportażu w postaciu filmu 550,00 zł
24.07.2019 202.92695.2019 BIGFORMAT spzo.o. ul. Marszałkowska 80, 00 517 Warszawa zakup medali na turnieje 172,09 zł
24.07.2019 201.92695.2019 BIGFORMAT spzo.o. ul. Marszałkowska 80, 00 517 Warszawa zakup 30 szt. Koszulek sportowych 1 168,13 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
27 sierpnia 2019 o 09:17:10Aktualna wersja
Zawartość
<table style="width: 41.137%; height: 865px;"> <table style="width: 41.137%; height: 865px;">
<tbody style="text-align: center;"> <tbody style="text-align: center;">
<tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> <tr style="background-color: #255937; color: #fff;">
<td style="width: 14.9912%; text-align: center; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td> <td style="width: 14.9912%; text-align: center; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td>
<td style="width: 21.5168%; text-align: center; height: 72px;">Numer umowy</td> <td style="width: 21.5168%; text-align: center; height: 72px;">Numer umowy</td>
<td style="width: 28.3951%; text-align: center; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> <td style="width: 28.3951%; text-align: center; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td>
<td style="width: 17.1076%; text-align: center; height: 72px;">Przedmiot umowy</td> <td style="width: 17.1076%; text-align: center; height: 72px;">Przedmiot umowy</td>
<td style="width: 15.5203%; text-align: center; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td> <td style="width: 15.5203%; text-align: center; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 48px;"> <tr style="height: 48px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 48px;" width="87">30.07.2019</td> <td style="width: 14.9912%; height: 48px;" width="87">30.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 48px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/205.40002.2019.pdf" >205.40002.2019</a></td> <td style="width: 21.5168%; height: 48px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/205.40002.2019.pdf" >205.40002.2019</a></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 48px;" width="200">AQUA METER Józwef Gładkowski</td> <td style="width: 28.3951%; height: 48px;" width="200">AQUA METER Józwef Gładkowski</td>
<td style="width: 17.1076%; height: 48px;" width="301">zakup wodomierzy</td> <td style="width: 17.1076%; height: 48px;" width="301">zakup wodomierzy</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 48px;" width="105">1 254,60 zł</td> <td style="width: 15.5203%; height: 48px;" width="105">1 254,60 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 72px;"> <tr style="height: 72px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 72px;" width="87">24.07.2019</td> <td style="width: 14.9912%; height: 72px;" width="87">24.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 72px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/204.92695.2019.pdf" >204.92695.2019</a></td> <td style="width: 21.5168%; height: 72px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/204.92695.2019.pdf" >204.92695.2019</a></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 72px;" width="200">Banery Grodzisk</td> <td style="width: 28.3951%; height: 72px;" width="200">Banery Grodzisk</td>
<td style="width: 17.1076%; height: 72px;" width="301">zakup 4 sztuk banerów</td> <td style="width: 17.1076%; height: 72px;" width="301">zakup 4 sztuk banerów</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 72px;" width="105">369,00 zł</td> <td style="width: 15.5203%; height: 72px;" width="105">369,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 96px;"> <tr style="height: 96px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 96px;" width="87">24.07.2019</td> <td style="width: 14.9912%; height: 96px;" width="87">24.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 96px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/203.92695.2019.pdf" >203.92695.2019</a></td> <td style="width: 21.5168%; height: 96px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/203.92695.2019.pdf" >203.92695.2019</a></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 96px;" width="200">KONCEPT Dariusz Warowicki</td> <td style="width: 28.3951%; height: 96px;" width="200">KONCEPT Dariusz Warowicki</td>
<td style="width: 17.1076%; height: 96px;" width="301">wykonanie reportażu w postaciu filmu</td> <td style="width: 17.1076%; height: 96px;" width="301">wykonanie reportażu w postaciu filmu</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 96px;" width="105">550,00 zł</td> <td style="width: 15.5203%; height: 96px;" width="105">550,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 73px;"> <tr style="height: 73px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 73px;" width="87">24.07.2019</td> <td style="width: 14.9912%; height: 73px;" width="87">24.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 73px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/202.92695.2019.pdf" >202.92695.2019</a></td> <td style="width: 21.5168%; height: 73px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/202.92695.2019.pdf" >202.92695.2019</a></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 73px;" width="200">BIGFORMAT spzo.o. ul. Marszałkowska 80, 00 517 Warszawa</td> <td style="width: 28.3951%; height: 73px;" width="200">BIGFORMAT spzo.o. ul. Marszałkowska 80, 00 517 Warszawa</td>
<td style="width: 17.1076%; height: 73px;" width="301">zakup medali na turnieje</td> <td style="width: 17.1076%; height: 73px;" width="301">zakup medali na turnieje</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 73px;" width="105">172,09 zł</td> <td style="width: 15.5203%; height: 73px;" width="105">172,09 zł</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td style="width: 14.9912%;" width="87">24.07.2019</td> <td style="width: 14.9912%;" width="87">24.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/201.92695.2019.pdf" >201.92695.2019</a></td> <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/201.92695.2019.pdf" >201.92695.2019</a></td>
<td style="width: 28.3951%;" width="200">BIGFORMAT spzo.o. ul. Marszałkowska 80, 00 517 Warszawa</td> <td style="width: 28.3951%;" width="200">BIGFORMAT spzo.o. ul. Marszałkowska 80, 00 517 Warszawa</td>
<td style="width: 17.1076%;" width="301">zakup 30 szt. Koszulek sportowych</td> <td style="width: 17.1076%;" width="301">zakup 30 szt. Koszulek sportowych</td>
<td style="width: 15.5203%;" width="105">1 168,13 zł</td> <td style="width: 15.5203%;" width="105">1 168,13 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">24.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"></td>  <td style="width: 21.5168%;" width="131">200.75022.2019</td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">Krzysztof Jarowski</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">nagranie audio-video przebiegu obrad IX sesji Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 25.07.2019 r.</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">500,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">22.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>  
  <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/199.7005.2019.pdf" >199.7005.2019</a></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  <td style="width: 28.3951%;" width="200">Ekopiast</td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">wykonanie prac remontowych lokalu w budynku przy ul. Jaworowej 13</td>
  <td style="width: 15.5203%;" width="105">30 750,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="200"></td>  
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="301"></td>  
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;"></td>  
  <td style="width: 14.9912%;" width="87">18.07.2019</td>
  <td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="200"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/198.70005.2019.pdf" >198.70005.2019</a></td>
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">Usługi Gazowniczo-Kominiarskie GRAMS</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">czyszczenie i udrażnianie przewodów dymowych w budynku przy ul. Jana Pawła II 29 i ul. Świerkowej 1</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105">600,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">18.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"></td>  
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
  <td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/197.70005.2019.pdf" >197.70005.2019</a></td>
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">Usługi Gazowniczo-Kominiarskie GRAMS</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">wykonanie czyszczenia dachu i rynien w budynkach komunalnych</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">800,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">12.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"></td>  
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
  <td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/196.90003.2019.pdf" >196.90003.2019</a></td>
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">SoBo- Trans_Sped</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">usługa odbioru opon do utylizacji</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">462,48 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">12.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"></td>  
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
  <td style="width: 21.5168%;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/195.90003.2019.pdf" >195.90003.2019</a></td>
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">SKI TEAM Polska sp. z o.o.</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">usługa transportowa opon do utylizacji</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">369,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">12.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>  
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
  <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/194.92695.2019.pdf" >194.92695.2019</a></td>
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">Kwiatkowski Bartosz</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">pełenieni funkcji prowadzacego wycieczkę rowerowa do Tarczyna</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">170,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">09.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"></td>  
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
  <td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/193.90001.2019.pdf" >193.90001.2019</a></td>
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o.</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">zakup i motaż ostrzetu elektrycznego do przepompowni</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">700,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">09.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>  
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
  <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/192.70005.2019.pdf" >192.70005.2019</a></td>
  <td style="width: 28.3951%;" width="200"> Jolanta Markert IGNIS</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">wykonanie prac na potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego okreslającego wartość nieruchomości niezbudowanej połozonej w Mieście Podkowa Leśna ul. Helenowska 23</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">1 230,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">04.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>  
  <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/191.60016.2019.pdf" >191.60016.2019</a></td>
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">Krzysztof Nadany - Biuro Projektowe D-9</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej "Wykonanie dokumentacji projektowrj przebudowy ul. Orlej wraz z projektem organizacji ruchu w Podkowie Leśnej</td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">92 250,00 zł</td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="107"></td>  
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>  
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">03.07.2019</td>
  <td style="width: 21.5168%;" width="131">190.70005.2019</td>
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">Konrad Gula CONTECH</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">40 528,50 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">01.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>  
  <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/189.70005.2019.pdf" >189.70005.2019</a></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  <td style="width: 28.3951%;" width="200">THOR Wioletta Bogucka</td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">wykonanie oraz montaż poręczy ze stali nierdzewnej do budynku przy ul. Kościelnej</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">2 950,00 zł</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;">  <tr>
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>  <td style="width: 14.9912%;" width="87">01.07.2019</td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>  
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>  <td style="width: 21.5168%;" width="131">188.2019</td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>  
  <td style="width: 28.3951%;" width="200">Elżbieta Włodarczyk</td>
  <td style="width: 17.1076%;" width="301">wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w toalecie publicznej</td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>  <td style="width: 15.5203%;" width="105">16,00zł/h</td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;"> <tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td> <td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td> <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td> <td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td> <td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td> <td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;"> <tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td> <td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td> <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td> <td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td> <td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td> <td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;"> <tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td> <td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td> <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td> <td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td> <td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td> <td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;"> <tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td> <td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="200"></td> <td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="200"></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;"></td> <td style="width: 28.3951%; height: 24px;"></td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td> <td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td> <td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;"> <tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td> <td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td> <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td> <td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td> <td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td> <td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;"> <tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td> <td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"></td> <td style="width: 21.5168%; height: 24px;" width="131"></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td> <td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td> <td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td> <td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 24px;"> <tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td> <td style="width: 14.9912%; height: 24px;" width="87"></td>
<td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td> <td style="width: 21.5168%; height: 24px;"></td>
<td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td> <td style="width: 28.3951%; height: 24px;" width="200"></td>
<td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td> <td style="width: 17.1076%; height: 24px;" width="301"></td>
<td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td> <td style="width: 15.5203%; height: 24px;" width="105"></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna