Centralny Rejestr Umów – Czerwiec 2019r.

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 30 lipca 2019 o 09:31:41. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Data zawarcia umowy Numer umowy Nazwa oferenta/usługodawcy Przedmiot umowy Wartość zamówienia brutto
28.06.2019 187.92195.2019 Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk wystawa ekslibrisu i grafiki Kazimierza Wiszniewskiego 4 300,00 zł
26.06.2019 186.75022.2019 Krzysztof Jaworski nagranie audio-video przebiegu obrad VIII sesji RM 500,00 zł
24.06.2019 185.75023.2019 Elżbieta Siedlecka wykonywanie zadań w zakresie referatu IK, głównie związanych ze sprawami socjalnymi mieszkańców oraz ubezpieczenia całęgo majątku 2 000,00 zł
24.06.2019 184.60016.2019 Andrzej Malinowski AMDRO opracowanie dokumentacji projektowej 4 ulic 25 830,00 zł
24.06.2019 183.60016.2019 Kozak P.U.H. Sp z o.o. wykonanie usługi czyszczenia studzienek chłonnych 7 020,00 zł
12.06.2019 181.75075.2019 1st Grzegórska Sp.
z o.o.
zakup piór wiecznych w ramach nagród 2 970,45 zł
12.06.2019 180.90006.2019 Piotr Zakrzewski pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 3 500,00 zł
12.06.2019 179.75023.2019 kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Krawczyk pomoc prawna w sprawach z zakresu zamówień 92,25 zł / h
10.06.2019 178.75075.2019 Sklep Spożywczy Piotr Michnikowski organizacja Festiwalu Otwarte Ogrody 670,50 zł
10.06.2019 177.90095.2019 Silikat Bud Artur Zięba zakup odziezy dla pracowników gospdoarczych 1 755,20 zł
10.06.2019 176.92195.2019 Clipper Sp z o.o. , Warszawa udostepnienie toalet oraz serwis w związku z Festiwalem Otwarte Ogrody 648,00 zł
10.06.2019 175.60016.2019 Stanisław Borkowski przygotowywanie zakresów robót oraz umów, zbieranie ofert dla robót drogowych w przedmiocie utrzymania dróg remontów i inwestycji oraz koordynowanie i nadzorowanie, zapewnie prawidłowego przebiegu realizacji remontow dróg i inwestycji , planowanie, rozliczenia wydatjków związanych z robotami drogowymi, prowadzenie korespondencji w tym zakresie 6000
05.06.2019 174.90004.2019 Multiplanta dostarczenie roślin jednorocznych do wież kwiatowych i donic 4 260,00 zł
05.06.2019 173.92195.2019 Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu podkowa Leśna realizacja ekspozycji edukacyjnej „Europa czy ją znamy” 4 060,00 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
30 lipca 2019 o 09:31:41Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: <table style="width: 44%; height: 4812px;">  Dodano: <table style="width: 44%; height: 3075px;">
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> Bez zmian: <tbody style="text-align: center;">
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;">
Bez zmian: <td style="width: 13.7031%; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td> Bez zmian: <td style="width: 13.7031%; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td>
Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 72px;">Numer umowy</td> Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 72px;">Numer umowy</td>
Bez zmian: <td style="width: 27.8956%; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> Bez zmian: <td style="width: 27.8956%; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td>
Bez zmian: <td style="width: 22.0228%; height: 72px;">Przedmiot umowy</td> Bez zmian: <td style="width: 22.0228%; height: 72px;">Przedmiot umowy</td>
Bez zmian: <td style="width: 14.3556%; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td> Bez zmian: <td style="width: 14.3556%; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 13.7031%; height: 96px;" width="87">28.06.2019</td> Bez zmian: <td style="width: 13.7031%; height: 96px;" width="87">28.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/187.92195.2019.pdf" >187.92195.2019</a></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 96px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/187.92195.2019.pdf" >187.92195.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 96px;" width="200">Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">wystawa ekslibrisu i grafiki Kazimierza Wiszniewskiego</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 96px;" width="301">wystawa ekslibrisu i grafiki Kazimierza Wiszniewskiego</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">4 300,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 96px;" width="105">4 300,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 160px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">26.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 160px;" width="87">26.06.2019</td>
Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 160px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/186.75022.2019.pdf" >186.75022.2019</a></td> Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 160px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/186.75022.2019.pdf" >186.75022.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Krzysztof Jaworski</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 160px;" width="200">Krzysztof Jaworski</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">nagranie audio-video przebiegu obrad VIII sesji RM</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 160px;" width="301">nagranie audio-video przebiegu obrad VIII sesji RM</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">500,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 160px;" width="105">500,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 264px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">24.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 264px;" width="87">24.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%; height: 133px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/185.75023.2019.pdf" >185.75023.2019</a></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 264px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/185.75023.2019.pdf" >185.75023.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Elżbieta Siedlecka</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 264px;" width="200">Elżbieta Siedlecka</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">wykonywanie zadań w zakresie referatu IK, głównie związanych ze sprawami socjalnymi mieszkańców oraz ubezpieczenia całęgo majątku</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 264px;" width="301">wykonywanie zadań w zakresie referatu IK, głównie związanych ze sprawami socjalnymi mieszkańców oraz ubezpieczenia całęgo majątku</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">2 000,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 264px;" width="105">2 000,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 72px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">24.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 72px;" width="87">24.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%; height: 53px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/184.60016.2019.pdf" >184.60016.2019</a></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 72px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/184.60016.2019.pdf" >184.60016.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Andrzej Malinowski AMDRO</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 72px;" width="200">Andrzej Malinowski AMDRO</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">opracowanie dokumentacji projektowej 4 ulic</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 72px;" width="301">opracowanie dokumentacji projektowej 4 ulic</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">25 830,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 72px;" width="105">25 830,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 96px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">24.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 96px;" width="87">24.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%; height: 53px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/183.60016.2019.pdf" >183.60016.2019</a></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 96px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/183.60016.2019.pdf" >183.60016.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Kozak P.U.H. Sp z o.o.</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 96px;" width="200">Kozak P.U.H. Sp z o.o.</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">wykonanie usługi czyszczenia studzienek chłonnych</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 96px;" width="301">wykonanie usługi czyszczenia studzienek chłonnych</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">7 020,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 96px;" width="105">7 020,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 53px;"> Bez zmian: <tr style="height: 53px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%; height: 53px;" width="87"></td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 56px;" width="87"></td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%; height: 53px;" width="131"></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 56px;" width="131"></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%; height: 53px;" width="200"></td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 56px;" width="200"></td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%; height: 53px;" width="301"></td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 56px;" width="301"></td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%; height: 53px;" width="105"></td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 56px;" width="105"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 220px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">12.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 220px;" width="87">12.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%; height: 133px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/181.75075.2019.pdf" >181.75075.2019</a></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 220px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/181.75075.2019.pdf" >181.75075.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">1st Grzegórska Sp.  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 220px;" width="200">1st Grzegórska Sp.
Bez zmian: z o.o.</td> Bez zmian: z o.o.</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">zakup piór wiecznych w ramach nagród</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 220px;" width="301">zakup piór wiecznych w ramach nagród</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">2 970,45 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 220px;" width="105">2 970,45 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 320px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">12.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 320px;" width="87">12.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%;" width="131">180.90006.2019</td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 320px;" width="131">180.90006.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Piotr Zakrzewski</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 320px;" width="200">Piotr Zakrzewski</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 320px;" width="301">pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">3 500,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 320px;" width="105">3 500,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 160px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">12.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 160px;" width="87">12.06.2019</td>
Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 160px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/179.75023.2019.pdf" >179.75023.2019</a></td> Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 160px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/179.75023.2019.pdf" >179.75023.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Krawczyk</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 160px;" width="200">kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Krawczyk</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">pomoc prawna w sprawach z zakresu zamówień</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 160px;" width="301">pomoc prawna w sprawach z zakresu zamówień</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">92,25 zł / h</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 160px;" width="105">92,25 zł / h</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 133px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">10.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 133px;" width="87">10.06.2019</td>
Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 133px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/178.75075.2019.pdf" >178.75075.2019</a></td> Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 133px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/178.75075.2019.pdf" >178.75075.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Sklep Spożywczy Piotr Michnikowski</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 133px;" width="200">Sklep Spożywczy Piotr Michnikowski</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">organizacja Festiwalu Otwarte Ogrody</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 133px;" width="301">organizacja Festiwalu Otwarte Ogrody</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">670,50 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 133px;" width="105">670,50 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 216px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">10.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 216px;" width="87">10.06.2019</td>
Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 216px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/177.90095.2019.pdf" >177.90095.2019</a></td> Bez zmian: <td style="width: 19.5759%; height: 216px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/177.90095.2019.pdf" >177.90095.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Silikat Bud Artur Zięba</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 216px;" width="200">Silikat Bud Artur Zięba</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">zakup odziezy dla pracowników gospdoarczych</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 216px;" width="301">zakup odziezy dla pracowników gospdoarczych</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">1 755,20 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 216px;" width="105">1 755,20 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 322px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">10.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 322px;" width="87">10.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%;" width="105"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/176.92195.2019.pdf" >176.92195.2019</a></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 322px;" width="105"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/176.92195.2019.pdf" >176.92195.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Clipper Sp z o.o. , Warszawa</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 322px;" width="200">Clipper Sp z o.o. , Warszawa</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">udostepnienie toalet oraz serwis w związku z Festiwalem Otwarte Ogrody</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 322px;" width="301">udostepnienie toalet oraz serwis w związku z Festiwalem Otwarte Ogrody</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">648,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 322px;" width="105">648,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 648px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">10.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 648px;" width="87">10.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%; height: 240px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/175.60016.2019.pdf" >175.60016.2019</a></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 648px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/175.60016.2019.pdf" >175.60016.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Stanisław Borkowski</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 648px;" width="200">Stanisław Borkowski</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">przygotowywanie zakresów robót oraz umów, zbieranie ofert dla robót drogowych w przedmiocie utrzymania dróg remontów i inwestycji oraz koordynowanie i nadzorowanie, zapewnie prawidłowego przebiegu realizacji remontow dróg i inwestycji , planowanie, rozliczenia wydatjków związanych z robotami drogowymi, prowadzenie korespondencji w tym zakresie</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 648px;" width="301">przygotowywanie zakresów robót oraz umów, zbieranie ofert dla robót drogowych w przedmiocie utrzymania dróg remontów i inwestycji oraz koordynowanie i nadzorowanie, zapewnie prawidłowego przebiegu realizacji remontow dróg i inwestycji , planowanie, rozliczenia wydatjków związanych z robotami drogowymi, prowadzenie korespondencji w tym zakresie</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">6000</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 648px;" width="105">6000</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 120px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">05.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 120px;" width="87">05.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%; height: 107px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/174.90004.2019.pdf" >174.90004.2019</a></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 120px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/174.90004.2019.pdf" >174.90004.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Multiplanta</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 120px;" width="200">Multiplanta</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">dostarczenie roślin jednorocznych do wież kwiatowych i donic</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 120px;" width="301">dostarczenie roślin jednorocznych do wież kwiatowych i donic</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">4 260,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 120px;" width="105">4 260,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Skasowano: <tr>  
  Dodano: <tr style="height: 120px;">
Skasowano: <td style="width: 13.7031%;" width="87">05.06.2019</td>  Dodano: <td style="width: 13.7031%; height: 120px;" width="87">05.06.2019</td>
Skasowano: <td style="width: 19.5759%; height: 107px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/173.92195.2019.pdf" >173.92195.2019</a></td>  Dodano: <td style="width: 19.5759%; height: 120px;" width="131"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/173.92195.2019.pdf" >173.92195.2019</a></td>
Skasowano: <td style="width: 27.8956%;" width="200">Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu podkowa Leśna</td>  Dodano: <td style="width: 27.8956%; height: 120px;" width="200">Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu podkowa Leśna</td>
Skasowano: <td style="width: 22.0228%;" width="301">realizacja ekspozycji edukacyjnej "Europa czy ją znamy"</td>  Dodano: <td style="width: 22.0228%; height: 120px;" width="301">realizacja ekspozycji edukacyjnej "Europa czy ją znamy"</td>
Skasowano: <td style="width: 14.3556%;" width="105">4 060,00 zł</td>  Dodano: <td style="width: 14.3556%; height: 120px;" width="105">4 060,00 zł</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna