Centralny Rejestr Umów – Czerwiec 2019r.

Data zawarcia umowy Numer umowy Nazwa oferenta/usługodawcy Przedmiot umowy Wartość zamówienia brutto
28.06.2019 187.92195.2019 Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk wystawa ekslibrisu i grafiki Kazimierza Wiszniewskiego 4 300,00 zł
26.06.2019 186.75022.2019 Krzysztof Jaworski nagranie audio-video przebiegu obrad VIII sesji RM 500,00 zł
24.06.2019 185.75023.2019 Elżbieta Siedlecka wykonywanie zadań w zakresie referatu IK, głównie związanych ze sprawami socjalnymi mieszkańców oraz ubezpieczenia całęgo majątku 2 000,00 zł
24.06.2019 184.60016.2019 Andrzej Malinowski AMDRO opracowanie dokumentacji projektowej 4 ulic 25 830,00 zł
24.06.2019 183.60016.2019 Kozak P.U.H. Sp z o.o. wykonanie usługi czyszczenia studzienek chłonnych 7 020,00 zł
12.06.2019 181.75075.2019 1st Grzegórska Sp.
z o.o.
zakup piór wiecznych w ramach nagród 2 970,45 zł
12.06.2019 180.90006.2019 Piotr Zakrzewski pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 3 500,00 zł
12.06.2019 179.75023.2019 kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Krawczyk pomoc prawna w sprawach z zakresu zamówień 92,25 zł / h
10.06.2019 178.75075.2019 Sklep Spożywczy Piotr Michnikowski organizacja Festiwalu Otwarte Ogrody 670,50 zł
10.06.2019 177.90095.2019 Silikat Bud Artur Zięba zakup odziezy dla pracowników gospdoarczych 1 755,20 zł
10.06.2019 176.92195.2019 Clipper Sp z o.o. , Warszawa udostepnienie toalet oraz serwis w związku z Festiwalem Otwarte Ogrody 648,00 zł
10.06.2019 175.60016.2019 Stanisław Borkowski przygotowywanie zakresów robót oraz umów, zbieranie ofert dla robót drogowych w przedmiocie utrzymania dróg remontów i inwestycji oraz koordynowanie i nadzorowanie, zapewnie prawidłowego przebiegu realizacji remontow dróg i inwestycji , planowanie, rozliczenia wydatjków związanych z robotami drogowymi, prowadzenie korespondencji w tym zakresie 6000
05.06.2019 174.90004.2019 Multiplanta dostarczenie roślin jednorocznych do wież kwiatowych i donic 4 260,00 zł
05.06.2019 173.92195.2019 Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu podkowa Leśna realizacja ekspozycji edukacyjnej „Europa czy ją znamy” 4 060,00 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna