Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2018

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 2 lutego 2018 o 13:09:49. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 2 lutego 2018 o 13:09:49, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna