Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2018

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 2 lutego 2018 o 13:09:49. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
2 lutego 2018 o 13:09:49Aktualna wersja
Zawartość
   

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 02/uchwala-rio- opinia-wniosek- kr.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.211.2018 z dnia 22 maja 2018 r. </a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 02/opinia-rio- spr-z-wyk-budz- 2017.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.179.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. </a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 02/uchwala-rio- 99.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.99.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 02/uchwala-rio- 99.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.99.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.</a>
 [/toggle]

"Uchwała

"Uchwała

 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 02/uchwala-rio- 100.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.100.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 02/uchwala-rio- 100.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.100.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.</a>
 [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna