Budżet 2015

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w IV kwartale 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w IV kwartale 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w III kwartale 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w III kwartale 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w II kwartale 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w II kwartale 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w I kwartale 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w I kwartale 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2025 ze zmianami

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2025 ze zmianami

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 27/VI/2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 27/VI/2015
Załącznik Nr 1 do uchwały
Załącznik Nr 2 do uchwały

Uchwała budżetowa miasta na 2015 rok ze zmianami

Uchwała budżetowa miasta na 2015 rok ze zmianami

Uchwała budżetowa miasta na 2015 rok

Zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 3/Fn/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 21/IV/2015   oraz  Nr 26/IV/2015

Wizualizacja projektu budżetu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na 2015 r. z autopoprawką Burmistrza Miasta

Wizualizacja projektu budżetu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na 2015 r. z autopoprawką Burmistrza Miasta

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, 2. opinii o możliwości finansowania planowanego deficytu na 2015 rok.

Projekt budżetu miasta na 2015 rok

Projekt budżetu miasta na 2015 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna