Archiwum

Nazwa Utworzone
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 271 2016-01-18
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 376 2016-01-18
SZKIC Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 350 2016-01-18
Dyżur radnej Małgorzaty Horban 253 2016-01-14
Dyżur radnego Grzegorza Smolińskiego 312 2016-01-14
Dyżur radnej Emilii Drzewickiej 245 2016-01-14
Dyżur radnej Olgi Jarco 314 2016-01-14
Dyżur radnego Wojciecha Żółtowskiego 204 2016-01-14
Dyżur radnego Jarosława Kubickiego 200 2016-01-14
Dyżur radnej Joanny Przybysz 309 2016-01-11
Wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej Nr 24/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. 189 2015-12-02
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 219 2015-01-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę – Brwinowska 30 232 2012-10-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę Parkowa 19 194 2012-10-09
Wybory uzupełniające ławników 2012-2015 234 2012-02-16
Wybory parlamentarne 2011 – 9 października 2011 roku 291 2011-08-18
Wybory ławników-kadencja 2012-2015 211 2011-06-14
Pierwsze oświadczenie majątkowe radnej – A.Świderska 225 2011-03-17
Komisja Rewizyjna 169 2010-12-21
Referat Inwestycji 280 2010-10-15
Referat Planowania i Rozwoju Miasta 167 2010-10-15
Referat Gospodarki Miejskiej 244 2010-10-15
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO 207 2010-10-15
Urząd Miasta Podkowa Leśna – Charakterystyka – Rozdziały 224 2010-10-15
Wybory samorządowe 2010 zarządzone na dzień 21 listopada 2010 roku 221 2010-09-22
Wybory prezydenckie 2010 227 2010-06-11
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 14 marca 2010 r. 214 2009-12-29
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 8 czerwca 2008 r. 230 2008-04-10
Wybory 2007 do Sejmu i Senatu 247 2007-09-18
WYBORY samorządowe 2006 278 2006-09-10
MENU

BIP – Podkowa Leśna