Biuletyn Informacji Publicznej

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 23 grudnia 2015 o 13:55:47. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

herb_gminyRodzaj: Gmina miejska
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Grodziski
Kod terytorialny: 1405021
NIP: 534-14-65-599
REGON: 000527138
Nr konta bankowego: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851

Adres:

 • Akacjowa
 • 39/41 05-807 Podkowa Leśna

Kontakt:

Godziny pracy URZĘDU:

 • poniedziałek 8.00 18.00
 • wtorek 8.00 16.00
 • środa 8.00 16.00
 • czwartek 8.00 16.00
 • piątek 8.00 14.00

Godziny pracy kasy URZĘDU:

 • Poniedziałek 8.00 18.00
 • Wtorek 10.00 14.00
 • Środa 8.00 14.00
 • Czwartek 8.00 16.00
 • Piątek 9.00 13.00

Przerwa w pracy kasy: codziennie 13.00 – 13.30

BURMISTRZ
Artur Tusiński
Adres: Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: (22) 759-21-01,
E-mail: burmistrz@podkowalesna.pl

Przyjęcia interesantów:
w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
w sprawach skarg i wniosków – w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Smoliński
Kontakt:

Adres: Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: (22) 759-21-06
E-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

SEKRETARZ
Maria Górska
Kontakt:

Adres: Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: (22) 759-21-01
E-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl

SKARBNIK
Agnieszka Czarnecka
Kontakt:

Adres: Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: (22) 759-21-01
E-mail: skarbnik@podkowalesna.pl

Ostatnia zmiana: 2019/07/17 - 12:40

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
23 grudnia 2015 o 13:55:47Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Strona Główna Dodano: Biuletyn Informacji Publicznej
Zawartość
Skasowano: <img class="alignright size-full wp-image-7591" src="http://bip.1o.pl/ wp-content/uploads/2015/11/ herb_gminy.gif" alt="herb_gminy" width="117" height="130" />Rodzaj: Gmina miejska  Dodano:
<img class="alignright wp-image-7591" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2015/12/ herb-271x300.png" alt="herb_gminy" width="99" height="110" /><strong>Rodzaj:</strong> Gmina miejska
Skasowano: Województwo: Mazowieckie Dodano: <strong>Województwo:</strong> mazowieckie
Skasowano: Powiat: Grodziski  
  Dodano: <strong>Powiat:</strong> grodziski
Skasowano: Kod terytorialny: 1405021  Dodano: <strong>Kod terytorialny:</strong> 1405021
Skasowano: NIP: 534-14-65-599  
Skasowano: REGON: 000527138  
  Dodano: <strong>NIP Miasta Podkowa Leśna:</strong> 529-180-92-80
  Dodano: <strong>REGON Miasta Podkowa Leśna:</strong> 013269338
  Dodano: <strong>NIP Urzędu Miasta:</strong> 534-14-65-599
  Dodano: <strong>REGON Urzędu Miasta:</strong> 000527138
Skasowano: Nr konta bankowego: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851
 Dodano: <strong>Nr konta bankowego:</strong> 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851
< strong>Adres:</strong>
Skasowano: Adres:  
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>Akacjowa</li>  Dodano: <li>Akacjowa 39/41</li>
Skasowano: <li>39/41 05-807 Podkowa Leśna</li>  Dodano: <li>05-807 Podkowa Leśna</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:
 Bez zmian: [/one_half]
Skasowano: Kontakt: Dodano: <strong>Kontakt:</strong>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>tel.: (22) 759-21-00,</li>  Dodano: <li>tel.: 22 759 21 00</li>
Skasowano: <li>fax: (22) 758-90-03,</li>  Dodano: <li>fax: 22 758 90 03</li>
Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a></li> Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:
 Bez zmian: [/one_half_last]
Bez zmian:
 Bez zmian:
Skasowano: Godziny pracy URZĘDU:  Dodano: <strong>Godziny pracy URZĘDU:</strong>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>poniedziałek 8.00 18.00</li>  Dodano: <li>poniedziałek 8.00 - 18.00</li>
Skasowano: <li>wtorek 8.00 16.00</li>  Dodano: <li>wtorek 8.00 - 16.00</li>
Skasowano: <li>środa 8.00 16.00</li>  Dodano: <li>środa 8.00 - 16.00</li>
Skasowano: <li>czwartek 8.00 16.00</li>  Dodano: <li>czwartek 8.00 - 16.00</li>
Skasowano: <li>piątek 8.00 14.00</li>  Dodano: <li>piątek 8.00 - 14.00</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:
 Bez zmian: [/one_half]
  Dodano: <strong>Punt przyjmowania opłat</strong> na rzecz miasta jest uruchomiony w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej - Filia w Podkowie Leśnej przy ul. Słowiczej 1H. Od wpłat gotówki w banku na poniżej podane konto nie są pobierane prowizje bankowe:
  Dodano: 61 9291 0001 0090 4962 2000 0010
  Dodano:
  Dodano:
Skasowano: Godziny pracy kasy URZĘDU: Dodano:
  Dodano:
    Dodano:
 • BURMISTRZ
 •   Dodano:
 • PRZEWODNICZĄCY RADY
 •   Dodano:
 • SEKRETARZ
 •   Dodano:
 • SKARBNIK
 •   Dodano:
    Dodano:
  <strong>Artur Tusiński</strong>
  </strong>
    Dodano: <strong>Kontakt:</strong>
  Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
  Skasowano: <li>Poniedziałek 8.00 18.00</li>  
  Skasowano: <li>Wtorek 10.00 14.00</li>  
  Skasowano: <li>Środa 8.00 14.00</li>  Dodano: <li>
  Skasowano: <li>Czwartek 8.00 16.00</li>  
    Dodano: <div class="input short">Adres: ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna</div></li>
  Skasowano: <li>Piątek 9.00 13.00</li>  Dodano: <li>Tel.: 22 759 21 01</li>
    Dodano: <li>E-mail: burmistrz@podkowalesna.pl</li>
  Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
    Dodano: <strong>Przyjęcia interesantów:</strong>
    Dodano: <ul>
    Dodano: <li>w sprawach ogólnych - codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,</li>
    Dodano: <li>w sprawach skarg i wniosków - w poniedziałki w godz. 12.00 - 18.00.</li>
    Dodano: </ul>
    Dodano:
    Dodano:
    Dodano: <strong>Michał Gołąb</strong>
  </strong>
    Dodano: <strong>Kontakt:</strong>
    Dodano: <ul>
    Dodano: <li>
    Dodano: <div class="input">Adres: ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna</div></li>
    Dodano: <li>Tel.: 22 759 21 06</li>
    Dodano: <li>E-mail: radamiasta@podkowalesna.pl</li>
    Dodano: </ul>
    Dodano: <strong>Radni przyjmują interesantów, m.in. w ramach skarg i wniosków, w Urzędzie Miasta (sala ślubów) w poniedziałki w godzinach 17.00-18.00. Dodatkowo Przewodniczący Rady Miasta przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.</strong>
    Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/organy- miasta/rada-miasta-podkowa- lesna/viii-kadencja-2018- 2023/dyzury-radnych-2/17789/ "><strong>Dyżury radnych</strong></a>
    Dodano:
    Dodano:
    Dodano: <strong>Małgorzata Smysło</strong>
  </strong>
    Dodano: <strong>Kontakt:</strong>
    Dodano: <ul>
    Dodano: <li>Adres: ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna</li>
    Dodano: <li>Tel.: 22 759 21 01</li>
    Dodano: <li>E-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl</li>
    Dodano: </ul>
    Dodano: &nbsp;
    Dodano:
    Dodano:
    Dodano: <strong>Agnieszka Czarnecka</strong>
  </strong>
    Dodano: <strong>Kontakt:</strong>
    Dodano: <ul>
    Dodano: <li>Adres: ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna</li>
    Dodano: <li>Tel.: 22 759 21 01</li>
    Dodano: <li>E-mail: agnieszka.czarnecka@podkowalesna.pl</li>
    Dodano: </ul>
    Dodano:
  Skasowano: [/one_half_last] Dodano:
  Skasowano: <p style="text-align: left;">Przerwa w pracy kasy: codziennie 13.00 - 13.30</p>  
  Skasowano: <p style="text-align: left;"><strong> BURMISTRZ</strong>  
  Skasowano: Artur Tusiński  
  Skasowano: Adres: Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna  
  Skasowano: Tel.: (22) 759-21-01,  
  Skasowano: E-mail: <a href="mailto: burmistrz@podkowalesna.pl" >burmistrz@podkowalesna.pl</a>  
  Skasowano: Przyjęcia interesantów:   
  Skasowano: w sprawach ogólnych - codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,   
  Skasowano: w sprawach skarg i wniosków - w poniedziałki w godz. 12.00 - 18.00.   
  Skasowano: <strong>PRZEWODNICZĄCY RADY</strong>  
  Skasowano: Grzegorz Smoliński  
  Skasowano: Kontakt:  
  Skasowano: Adres: Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna  
  Skasowano: Tel.: (22) 759-21-06  
  Skasowano: E-mail: <a href="mailto: radamiasta@podkowalesna.pl" >radamiasta@podkowalesna.pl</a>  
  Skasowano: <strong>SEKRETARZ</strong>  
  Skasowano: Maria Górska  
  Skasowano: Kontakt:  
  Skasowano: Adres: Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna   
  Skasowano: Tel.: (22) 759-21-01  
  Skasowano: E-mail: <a href="sekretarzmiasta@podkowalesna.pl" >sekretarzmiasta@podkowalesna.pl</a>  
  Skasowano: <strong>SKARBNIK</strong>   
  Skasowano: Agnieszka Czarnecka  
  Skasowano: Kontakt:  
  Skasowano: Adres: Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna  
  Skasowano: Tel.: (22) 759-21-01  
  Skasowano: E-mail: <a href="mailto: skarbnik@podkowalesna.pl" >skarbnik@podkowalesna.pl</a></p>  
    Dodano: <h4><strong>Ostatnio dodane:</strong></h4>
  Skasowano: <p style="text-align: left;"></p>  Dodano:
  Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2019/07/17 - 12:40</em></p> Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2019/07/17 - 12:40</em></p>

  Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

  MENU

  BIP – Podkowa Leśna